WHO har precis utkommit med sin rapport om hur hälsotillståndet ser ut för våra ungdommar (11, 13 och 15 år) i 41 länder (främst Europa och Nordamerika).

SvD tar upp flickornas viktfixering och DN tar upp problemet med att 15 åringarna känner sig pressade i skolan. Tragist båda delarna.

Jag har plockat ut Sveriges siffror ur rapporten, och där framgår tex att våra ungdommar är de som både blir minst mobbade och som mobbar minst, samt att de är näst bäst på att borsta tänderna. De är också duktiga på att äta frukost, men kassa när det gäller att äta frukt. Å andra sidan håller de sig från läsk.

När det gällde de mindre smickrande beteenden så hoppade jag nog högst när det gäller alkohol frågorna. Av våra 11-åriga pojkar så dricker 8% alkohol minst en gång i veckan! Och 10% var full första gången när han var 13 eller yngre!

Och jag hoppas att det klena kondomanvändandet beror på fasta partners där båda vet att de itne är smittade.

Lite statistik
I procent:  Pojkar (11, 13, 15) Flickor (11, 13, 15)

 • Lätt att prata med sin mor (95, 87, 79) (94, 86, 76)
 • Nära vänner (89, 91, 87) (89, 90, 86)
 • Tycker mycket om skolan (30, 22, 11) (48, 22, 11)
 • Upplever att lärarna tycker att de är duktiga (77, 71, 58  ) (82, 69, 62)
 • Känner press från skolan (9, 22, 43) (11, 24, 67)
 • Anser att klasskamraterna är snälla och hjälpsamma (86, 76, 75) (89, 89, 75)
 • Anser att de har dålig hälsa (8, 7, 13) (9, 14, 19)
 • Mycket nöjda med livet (94, 91, 89) (92, 81, 79)
 • Mått dåligt mer än en gång i veckan (17, 22, 29) (25, 33, 53)
 • Behövt uppsöka läkarvård seanste året (42, 42, 37) (30, 34, 34)
 • Överviktig (längd-vikt)  (9, 13, 15) (8, 9, 9)
 • Känner sig fet (16, 23, 23) (25, 35, 48 )
 • Äter frukost varje skoldag (86, 80, 68 ) (85, 68, 62)
 • Äter frukt varje dag (37, 36, 22) (44, 29, 34)
 • Dricker läsk varje dag (4, 8, 13) (3, 5, 6)
 • Borstar tänderna mer än en gång per dag (81, 79, 76) (86, 85, 87)
 • Försöker minska sin vikt (5, 7, 5) (7, 11, 15)
 • Mer än 60 minuters fysisk aktivitet per dag (23, 21, 11) (20, 14, 10)
 • Ser på TV mer än 2 timmar på vardagar (55, 67, 61) (48, 66, 59)
 • Rökt första gången vid 13 års ålder eller yngre (-, -, 23) (-, -, 25)
 • Röker varje vecka (<0.5, 1, 8 ) (<0.5, 3, 9)
 • Dricker alkohol varje vecka (8, 7, 15) (3, 4, 9)
 • Var 13 år eller yngre vid första fyllan (-, -, 10) (-, -, 10)
 • Har varit full minst två gånger (1, 4, 26) (<0.5, 4, 26)
 • Provat cannabis minst en gång (-, -, 5) (-, -, 4)
 • Använt cannabis under senaste månaden (-, -, 2) (-, -, 1)
 • Haft sex (-, -, 25) (-, -, 32)
 • Förlitat sig på P-piller för att inte bli gravid, vid senaste samlaget (-, -, 24) (-, -, 27)
 • Använt kondom vid seanste samlaget (-, -, 69) (-, -, 63)
 • Fler än tre slagsmål senaste året (21, 14, 11) (6, 4, 4)
 • Mobbad minst två gånger senaste månaden (4, 5, 5) (4, 4, 3)
 • Mobbat andra (3, 4, 9) (1, 1, 2)

I rapporten har man dessutom tittat närmare på om siffrorna skiljer sig åt beroende på vilken levnadsstandard som familjen har. För Sveriges del så var det bara i ett fåtal fall som levnadsstandarden påverkade resultatet.

Jag rekommenderar att ta en titt i rapporten, där staplarna dessutom visar hur vi ligger till jämfört med andra länder.

Och avslutningsvis: Skönt att vi har Jan Björklund så att det finns hopp om att vi får ordning på skolan åt kommande ungdommar

Annonser