Var femte ensamstående mamma är fattig, vilket innebär att hennes barn också växer upp som fattiga. (Ensamstående pappor har det generellt mer eknolomiskt förspänt. (SvD) (DN)

En fundering som jag haft, även om den knappast är lösningen på hela detta problemet, är att göra det möjligt att göra avdrag för dubbelt boende för barn. På samma sätt som det i dag är möjligt att göra avdrag för dubbelt boende för vuxna. Boendekostnaden är trots allt en betydande del av vardagsekonomin. Detta system skulle kanske till och med uppmuntra (göra det möjligt) för fler förädrar att faktiskt dela på den tiden barnen bor hos den ene respektive den andre, vilket jag oftast (definitivt inte alltid) ser som önskvärt.

Jag välkomnar starkt alla förslag som bidrar till att våra barns framtid inte i allt för stor utsträckning ska bero på i vilken familj de råkar födas i.

Jag ser fram emot att höra vad Folkpartiet nytillsatta arbetsgrupp kommer att säga i frågan, ett av deras direktiv är att se över ”om vi kan förbättra stödet till ensamstående föräldrar”.

Annonser