Självklart behövs det förbehåll i religionsfriheten, eftersom vi behöver några grundläggande gemensamma normer som går före eventuella skillnader inom lika religioner eller gruppers värderingar. Detta gäller både de nuvarande medborgarna, men i än högre grad de som aspirerar på att bli medborgare eller vistas i landet.

De gemensamma normer jag tänker på är de som de absolut flesta svenska medborgare ser som så självklara att de inte ens tänker på dem. Men egentligen räcker det bara att titta på nyheterna eller läsa om omvärlden eller läsa lite historia, för att påminnas om att det knappast är några normer som vi varken föds med eller som vårdar sig själva oberoende av miljö.

I Norge har man tydligen en lag som säger att man får automatiskt uppehållstillstånd bara man konverterar till kristendommen. (SvD)

Grundtanken, att inte ta in personer med vilka värderingar som helst, tycker jag är rätt. Även om just jag inte skulle förorda just kristendomen som måttstock. Hur visar man att man är kristen? Hur lever en sann kristen?

Jag förordar istället integrationskontrakt med de som invandrar. Även om det inte löser alla problem så är det ändå ett steg i rätt riktning. Och det ska naturligtvis bara innehålla just de grundläggande normer som de allra flesta (åtminsonde laglydiga) medborgare tar som så självklart att de i vardagen inte reflekterar över dem. Vilket också kommer att innebära att även majoriteten av de som kommer hit kommer att välkomna avtalet. Om inte, så bara för att hjälpa de som vill bryta med destruktiva mönster i sin egen kultur. (Se gärna Offentlighetsprincip, allemansrätt och ett öppet samhälle)

För när vi kan välja så vill vi så klart att det är de goda individerna som får en fristad och/eller blir en del av vårt samhälle, och att vi tillsammans bekämpar de som vill utnyttja andra, så att världen som helhet blir en bättre värld at leva i.

Annonser