För min del är det snarast möjligheten att andra läser mina osv som skrämmer och ger en obehagskänsla, tämiligen oberoende av om den nuvarande lagen sedan säger att den möjligheten får användas eller ej.

Jag återupprepar delar av min artikel Misstänksamhet och felaktiga signaler

Kanske är jag naiv, men jag är tämligen komfortabel med att dagens makthavare, och de som kommer att kunna komma åt datat kommer att hantera det något så när så som den nuvarande lagen säger.  Men …

  • Är det verkligen värt den extremt förhöjda risken för datamissbruk? Av behöriga som överskrider sina befogenheter. Av obehöriga som hackar sig in. Samt ökad risk att man stegvis ger mer och mer lagliga befogenheter.
  • Är det värt att vi som medborgare ska börja fundera en extra gång över vad vi skriver, och börja få en smygande misstänksamhet mellan oss?
  • Vilka signaler skickar vi till de länder som redan missbrukar denna typ av datainsamling? Vi ger dem möjligheten att säga: Ja men titta, även Sverige gör så här och de är ju ett sådant föregångsland när det gäller mänsligarättigheter osv osv

Och sist men inte minst:

  • Vad är det vi vill försvara? Är det inte just vår möjlighet att få tänka och kommunisera fritt … Vi får akta oss så att vi inte själva inför det som vi tror att vi försöker skydda oss mot.

Förhoppningsvis är det ändå så som Reinfeldt hävdar (SvD), att det är en kunskapsbrist som ligger bakom den massiva kritiken. Jag ser fram emot att få bli lite upplyst i ämnet, och ska villigt erkänna att jag inte spenderat speciellt mycket tid på den frågan hittills.

Annonser