Mikael Holmström skriver idag i SvD:

Enmansutredaren, justitierådet Göran Regner, visade hur grundlagarna TF [Tryckfrihetsförordningen] och YGL [Yttrandefrihetsgrundlagen] kunde slås ihop, upphävas eller ersättas av några korta meningar. Han påpekade dock att resultatet skulle bli obestämda och otydliga lagregler. Göran Regner avled i juni, men i en debatt den 17 april sade han: –Det är lika bra eller bättre att låta allt vara som det är.

Vi svenskar är bra naiva om vi tror att vi, om vi slår ihop, upphäver eller ersätter dessa unika lagar med några korta meningar, att vi ändå automatiskt ska behålla den frihet som dessa lagar innebär. Och inte ”bara” rätten att kritisera, utan också den positiva effekten denna rätt har på såväl rättssystem, lagstiftning och verkställande.

Se bara hur hur till och med FN med sin resolution redan begränsar kritiken av islam, och hur 37% av muslimerna i England, i åldern 16-24, hellre vill leva under Sharia lag.

Ingen av dessa företeelser verkar i den riktning jag förespråkar, dvs att bibehålla rätten att kritisera islam (och andra ideologier).

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser