september 2008


Förtroendet för rättsväsendet är A och O för ett fungerande samhälle. Det är därför av yttersta vikt att vi ser till att det håller hög kvalitet, så jag välkomnar satsningen på densamma (SvD).

Ett samhälle där medborgarna börjar tappa tilltron till dess rättssystem, innebär ett samhälle där allt fler och fler parallella rättssystem växer fram så som hos kriminella gäng och religösa grupper och kulturella grupper.

Jag vill värna det svenska rättssystemet, som bör skydda och döma alla som lever i Sverige.

Annonser

Och jag som tyckte att redan birthday.se annonsen var obehaglig nog. Mitt obehag ökade onekligen mångfallt av ribriken nedan. (SvD)

Har svårt att förstå att det inte redan idag finns lagar som täcker in att personer sprider information som är en direkt fara för andra personer. I alla fall så är det väl common sence kan jag tycka. För vem sprider hemliga adresser av välvilja?

Tycker förövrigt att även eniros välvilja(?) att sprida både namnsdag och födelsedag är obehagligt. Jag kan glatt vara utan de eventuella vänner som den vägen skulle påminnas att gratta mig. Men antar att annonsörerna betalar både en och två kronor extra.

Som med det mesta, tekniken kan både nyttjas och missbrukas, det är upp till oss människor vad vi vill tillåta.

Visst kan man slås av tanken att världens större makthavare getts gudomlig makt med tanke på vilka maktmedel de besitter. Nu liksom i Gamla Testamentet utspelar sig strider i Israel och Palestina, då som nu så stred dessa gudar (SvD).

Men något som dagens teknologi underlättar är att ge oss människor lite flera och olika perspektiv på tillvaron och vad som händer både nära och långt bort.

Jag passar på att flagga för en helt underbar bok som just ger ett helt annat perspektiv på väl inrotade föreställningar. Oberoende av om man vill se Bibeln som en sanning eller ej så har den ändå format mycket av dagens samhälle. Boken jag tänker på ger ett helt annat perspektiv. Det är Ashimas bok, av Carloine Giertz ”Gud hade en hustru. Detta är hennes berättelse. I begynnelsen lever gudarna sida vid sida. Balans råder.

Underbart skriven, och visst är det uppfriskande att se på invanda föreställningar från nya perspektiv.

Vodpod videos no longer available.

more about ”Liberalism”, posted with vodpod

 

 

Jag hoppas att årets EU-val (SvD) och kommande persiod ska präglas av att EU vill bidra till en bättre värld, både inom och utanför EU. De är onekligen tätt samankopplade.

Se vidare min fasta sida ”En bättre värld” i toppen av bloggen. Kanske även ”Medborgarkapital, en paralellsida, skulle vara något för en kommande mandatperiod.