Förtroendet för rättsväsendet är A och O för ett fungerande samhälle. Det är därför av yttersta vikt att vi ser till att det håller hög kvalitet, så jag välkomnar satsningen på densamma (SvD).

Ett samhälle där medborgarna börjar tappa tilltron till dess rättssystem, innebär ett samhälle där allt fler och fler parallella rättssystem växer fram så som hos kriminella gäng och religösa grupper och kulturella grupper.

Jag vill värna det svenska rättssystemet, som bör skydda och döma alla som lever i Sverige.

Annonser