november 2008


Ska sexköp förbjudas för Svenskar utomlands? Redan idag är sexköp från minderåriga förbjudet, dvs under 18 år. (SvD)

Jag anser att man bör fokusera på maktmissbruk, dvs inte förbjuda all sexhandel, varken i Sverige eller för svenskar utomlands.

Låt fria vuxna köpa och sälja sex av varandra, men kriminalisera barnsex, trafficing, tvång, sexslaveri o dyl. Jag inser att denna fråga blir betydligt svårare i länder där det inte finns samma socialaskyddsnät som i Sverige, och där det då inte på samma självklara sätt går att avgöra vad som är ett fritt val från sexsäljaren och vad som ska ses som tvång. Men trots det så anser jag ändå att vi ska börja med de värsta brotten.

Se gärna min tidigare artikel gällande den svenska sexlagen: Sexköpslagen, Media och Polisen

Annonser

Instämmer med Lotta Edholm (fp) att det är ett positivt initiativ att låta poliserna i norra Värmland bli mer synliga på skolorna. Som alltid är det inte en enstaka åtgärd som denna som löser alla problem, men tror, precis som initiativtagarna, att det innebär starkare nätverk. Så att förtroendet för polisen finns där reda från tidig ålder. (SvD)

Visst ska målet vara att alla slipper vara i kontakt med polisen, samtidigt som alla vill kunna lite på polisen när det verkligen gäller. Att alla välmenande invånare ska känna att polisen är till för dem, och tar dem i försvar mot mindre välvilliga invånare.

Ett litet stickspå: Rent bemanningsmässigt tror jag också det kan vara en bra lösning. Jag antar i alla fall att polisens arbetsbelastning i norra värmland kan vara ganska ojämn, och kan man då förena nytta med nöje genom att använda ”ledig tid” till att skapa långsiktiga relationer med skolelever så tycker jag att det är ett extra plus.

”Polisen ska patrullera på skolor” tycker jag tyvärr är en väl provokativ titel på artikeln, som verkar vilja dra till sig sympatisörer från vänsterfalangen. Jag hoppas att fler än jag ändå tog sig tid att öppna och läsa artikeln. Dessutom hoppas jag så klart att ni kommit till samma slutledning som jag.

Per Schilingmann (m) kommer att presentera ett förslag på svenskkontrakt, för att ta ett steg mot att de som kommer till Sverige är medvetna om våra lagar, regler och värderingar. (SvD)

Jag tror att det kan vara en bra signal till de som kommer hit och de som redan finns här, att signalera vad som gäller i Sverige. Naturligtvis är detta inte the-one-and-only-solution.

Naturligtvis är det även tråkigt att vi ska behöva vara så tydliga med våra lagar, regler och värderingar, dvs det är tråkigt att vi inte bara kan ta för givet allt alla känner till dem och efterlever dem.

Samtidigt ser jag inga direkta nackdelar med förslaget, visst blir det lite extra administration, men annars ser jag bara fördelar, dvs detta är att ses som ett lågriskförslag.

Så jag hoppas att de flesta beslutsfattare lever i verkligheten och stöttar att vi skickar ut denna signal både till de som kommer och till oss som redan är här. Kanske det till och med leder till en välbehövlig dialog gällande vilka värderingar det är vi ska formulera i detta kontrakt.

SvDs artikel Asiatiska pigor lever rättslöst ger en skrämmande verklighetsbild av hur vissa kvinnor utnyttjas i mellanöstern. Det handlar framförallt om asiatiska kvinnor som arbetar i hemmen i mellanöstern.

Artikeln visar upp flera oacceptabla kvinnoöden, vilka det tyvärr verkar finnas allt för många av. Jag antar att även migrerade män lätt kan hamna i liknande fällor.

Precis som artikeln påpekar så krävs lagar som förhindrar utnyttjandet. Men självfallet måste man också se till att det finns en rättssäkerhet som gör att lagen efterföljs och att skyldiga förbrytare döms och att untyttjade får upprättelse.

Naturligtvis har frågan också stark koppling till människosyn. Där det finns en människosyn som inte accepterar att man utnyttjar andra människors sårbara situation, där kommer också ovanstående problem att minska. Där finns det större chans att problemen inte inträffar och det finns större chans att det är någon som reagerar om problemet ändå skulle inträffa.

Det kommer alltid att finnas de som vill utnyttja. Men genom att se till att fler inte accepterar att se andra utnyttjas så kommer åtminstonde den ”utnyttjande sorten” att få det svårare.

Varför denna blinda 50/50 strävan? Visst är det bra med bredd i olika beslut och verksamheter, men vem säger att just 50/50 av män och kvinnor ska vara den perfekta blandningen på alla nivåer och i alla verksamheter?

Nej, fokusera mer på att vi är individer med olika kompetenser. Vissa av dessa kompetenser råkar finnas mer hos kvinnor och vissa finnas mer hos män.

Fokusera på att definiera vilka kompetenser som respektive verksamhet och nivå behöver, så kommer är jag övertygad om att det kommer bli en bra fördelning, men inte 50/50.

Instämmer med andra ord med Nyamko att vi inte har behov att lagstifta om andelen kvinnor respektive män i styrelser. (SvD) (Och inte i andra verksamheter eller på andra nivåer heller enligt mig.)

Och sist men inte minst: Låt oss fokusera vår energi på viktigare frågor isätllet för att trötta ut oss med föråldrade frågeställningar, tex barnäktenskap, könsstympning och att ta en motdebatt med den sjuka vänsterfeminismen som infiltrerar både vår politiksa och akademiska värld. (Ex Tiina Rosenberg Lunds Universitet (Svenskan)

Rektorer är viktiga, och om det är så som Centern påpekar att det briskter i rektorernas ledarskap så bör vi naturligtvis göra något åt det. Individuellt ledarskapsutveckling låter utmärkt. (SvD)

Antar att de flesta i min ålder vid det här laget konstaterat att val av ledare faktiskt spelar större roll än vad åtminstonde jag var beredd att erkänna när jag själv var nyutexaminerad.

En bra rektor (ledare) har förmågan att attrahera bra personal, skapa en bra arbetsmiljö, samt skapa ett bra nätverk med andra beslutsfattare. Dessa ”andra beslutsfattare” kan vara allt från rektorer på närliggande skolor, kommunalpolitiker och näringsliv.

Samtidigt så räcker det inte enbart med bra rektorer, de behöver även ges den ekonomi och det ansvar och befogenheter som krävs för att kunna utöva ett bra ledarskap. Utan att vara påläst kan jag misstänka att det även här finns ett och annat att förbättra.

 

 

 

 

 

Stort grattis till Obama och världen. Hans seger inger verkligen framtidshopp!