Rektorer är viktiga, och om det är så som Centern påpekar att det briskter i rektorernas ledarskap så bör vi naturligtvis göra något åt det. Individuellt ledarskapsutveckling låter utmärkt. (SvD)

Antar att de flesta i min ålder vid det här laget konstaterat att val av ledare faktiskt spelar större roll än vad åtminstonde jag var beredd att erkänna när jag själv var nyutexaminerad.

En bra rektor (ledare) har förmågan att attrahera bra personal, skapa en bra arbetsmiljö, samt skapa ett bra nätverk med andra beslutsfattare. Dessa ”andra beslutsfattare” kan vara allt från rektorer på närliggande skolor, kommunalpolitiker och näringsliv.

Samtidigt så räcker det inte enbart med bra rektorer, de behöver även ges den ekonomi och det ansvar och befogenheter som krävs för att kunna utöva ett bra ledarskap. Utan att vara påläst kan jag misstänka att det även här finns ett och annat att förbättra.

Annonser