SvDs artikel Asiatiska pigor lever rättslöst ger en skrämmande verklighetsbild av hur vissa kvinnor utnyttjas i mellanöstern. Det handlar framförallt om asiatiska kvinnor som arbetar i hemmen i mellanöstern.

Artikeln visar upp flera oacceptabla kvinnoöden, vilka det tyvärr verkar finnas allt för många av. Jag antar att även migrerade män lätt kan hamna i liknande fällor.

Precis som artikeln påpekar så krävs lagar som förhindrar utnyttjandet. Men självfallet måste man också se till att det finns en rättssäkerhet som gör att lagen efterföljs och att skyldiga förbrytare döms och att untyttjade får upprättelse.

Naturligtvis har frågan också stark koppling till människosyn. Där det finns en människosyn som inte accepterar att man utnyttjar andra människors sårbara situation, där kommer också ovanstående problem att minska. Där finns det större chans att problemen inte inträffar och det finns större chans att det är någon som reagerar om problemet ändå skulle inträffa.

Det kommer alltid att finnas de som vill utnyttja. Men genom att se till att fler inte accepterar att se andra utnyttjas så kommer åtminstonde den ”utnyttjande sorten” att få det svårare.

Annonser