Per Schilingmann (m) kommer att presentera ett förslag på svenskkontrakt, för att ta ett steg mot att de som kommer till Sverige är medvetna om våra lagar, regler och värderingar. (SvD)

Jag tror att det kan vara en bra signal till de som kommer hit och de som redan finns här, att signalera vad som gäller i Sverige. Naturligtvis är detta inte the-one-and-only-solution.

Naturligtvis är det även tråkigt att vi ska behöva vara så tydliga med våra lagar, regler och värderingar, dvs det är tråkigt att vi inte bara kan ta för givet allt alla känner till dem och efterlever dem.

Samtidigt ser jag inga direkta nackdelar med förslaget, visst blir det lite extra administration, men annars ser jag bara fördelar, dvs detta är att ses som ett lågriskförslag.

Så jag hoppas att de flesta beslutsfattare lever i verkligheten och stöttar att vi skickar ut denna signal både till de som kommer och till oss som redan är här. Kanske det till och med leder till en välbehövlig dialog gällande vilka värderingar det är vi ska formulera i detta kontrakt.

Annonser