Instämmer med Lotta Edholm (fp) att det är ett positivt initiativ att låta poliserna i norra Värmland bli mer synliga på skolorna. Som alltid är det inte en enstaka åtgärd som denna som löser alla problem, men tror, precis som initiativtagarna, att det innebär starkare nätverk. Så att förtroendet för polisen finns där reda från tidig ålder. (SvD)

Visst ska målet vara att alla slipper vara i kontakt med polisen, samtidigt som alla vill kunna lite på polisen när det verkligen gäller. Att alla välmenande invånare ska känna att polisen är till för dem, och tar dem i försvar mot mindre välvilliga invånare.

Ett litet stickspå: Rent bemanningsmässigt tror jag också det kan vara en bra lösning. Jag antar i alla fall att polisens arbetsbelastning i norra värmland kan vara ganska ojämn, och kan man då förena nytta med nöje genom att använda ”ledig tid” till att skapa långsiktiga relationer med skolelever så tycker jag att det är ett extra plus.

”Polisen ska patrullera på skolor” tycker jag tyvärr är en väl provokativ titel på artikeln, som verkar vilja dra till sig sympatisörer från vänsterfalangen. Jag hoppas att fler än jag ändå tog sig tid att öppna och läsa artikeln. Dessutom hoppas jag så klart att ni kommit till samma slutledning som jag.

Annonser