Ska sexköp förbjudas för Svenskar utomlands? Redan idag är sexköp från minderåriga förbjudet, dvs under 18 år. (SvD)

Jag anser att man bör fokusera på maktmissbruk, dvs inte förbjuda all sexhandel, varken i Sverige eller för svenskar utomlands.

Låt fria vuxna köpa och sälja sex av varandra, men kriminalisera barnsex, trafficing, tvång, sexslaveri o dyl. Jag inser att denna fråga blir betydligt svårare i länder där det inte finns samma socialaskyddsnät som i Sverige, och där det då inte på samma självklara sätt går att avgöra vad som är ett fritt val från sexsäljaren och vad som ska ses som tvång. Men trots det så anser jag ändå att vi ska börja med de värsta brotten.

Se gärna min tidigare artikel gällande den svenska sexlagen: Sexköpslagen, Media och Polisen

Annonser