december 2008


happy_new_year

Annonser

”Israel avvisar vapenvila” Rubriken i SvD får det att låta som att det är Israels fel att det inte blir någon vapenvila, men om man tar sig tid att läsa hela artikeln så kan man läsa att det faktiskt beror på att vapenvilan i så fall skulle vara ensidig, eftersom den inte innehöll några garantier mot att Hamas ska stoppa raketskjutningar och smuggling.

Och som Dick Erixon så träffsäkert uttrycker det:

Det var Hamas som bröt vapenvilan, och det är Hamas som fortsätter att attackera Israels städer med missiler.

Hamas skjöt på tisdagen raketer in i staden Beersheba, som har 200.000 invånare och ligger mer än 4 mil från gränsen till Gaza. Hät har Hamas förut inte kunnat ställa till med skada. Hamas har alltså under det senaste dygnet trappat upp striderna.

Om läget i Gaza är så allvarligt som massmedierna påstår, varför slutar inte Hamas upp med dessa attacker? Det är Hamas som håller striderna igång. Varför tar inte Hamas hänsyn till den palestinska befolkningen och slutar bomba? Och varför kräver inte medier och andra att Hamas ska upphöra med sitt våld?

Så länge inte Hamas slutar med sina angrepp har Israel ingen som helst anledning att sluta försvara sig och sina medborgare från palestinska attacker.

Det är händelser som denna som får mig att än mer fundera på att vi bör välja vilka som ska få bli Svenska medborgare eller ej. Ett kriterie borde vara att personen i fråga godtar att det är rikets lag som ska gå före Sharia. Självklart för de flesta får jag hoppas, och de som inte anser det självklart så ser jag det som självklart att de inte heller är välkomna.

Jag syftar på SvD artikeln om att talibaner hotar att döda skolflickor.

Nya oroligheter i Malmö (SvD). Ungdomar kastar sten mot polisen och flera bilar brinner. Situationen är så pass allvarlig att räddningstjänsten inte kan göra sitt jobb.

På något märkligt sätt lyckas Rapport få det till att det är polisens fel, dvs att polisen hanterar situationen felaktigt.

Kan bara skaka på huvudet och förundras över vår vänstervridna media där all auktoritet med nödvändighet ska ses som av ondo. Var fanns sympatin för fastighetsägaren, bilägarna och boende i området, för att inte tala om arbetssituationen för både polis och räddningspersonal.

Självklart ska statens folkhälsoinstitut få ökade möjligheter att kunna köpa in och testa substanser som misstänks innehålla natkotika, för att på så sätt så snabbt som möjligt kunna avgöra om de bör förbjudas eller ej (SvD).

Glädjande är att tydligen många både försäljare och användare rättar sig efter vad som är tillåtet eller ej. Vilket är ytterigare en anledning till att snabbt få denna lag på plats så att folkhälsoinstitutet kan verka för ettfortsatt högt förtroende.

Det glädjer mig att höra att EU tagit änne ett steg i att visa sin styrka och att värna om den globala miljön (SvD).

Mål så som 20-20-20 till 2020 har ett stort symboliskt värde som inte är att förakta. Visst återstår att faktiskt uppfylla målen och se till att man mäter på ett godtagbart sätt. Men en gemensam målsättning är ändå ett första viktigt steg.

Jag välkomnar också handeln med utsläppsrätter. Varken EU eller den globala miljön tjänar på att vi stänger ner miljöfarliga industrier här för att flytta verksamheten till länder med lägre krav på miljön, eller säkre uppföljning av att lagar och regler efterlevs.

Därför vill jag se EUs miljööverenskommelse som ett ljus i mörkret denna Luciadag.