Det glädjer mig att höra att EU tagit änne ett steg i att visa sin styrka och att värna om den globala miljön (SvD).

Mål så som 20-20-20 till 2020 har ett stort symboliskt värde som inte är att förakta. Visst återstår att faktiskt uppfylla målen och se till att man mäter på ett godtagbart sätt. Men en gemensam målsättning är ändå ett första viktigt steg.

Jag välkomnar också handeln med utsläppsrätter. Varken EU eller den globala miljön tjänar på att vi stänger ner miljöfarliga industrier här för att flytta verksamheten till länder med lägre krav på miljön, eller säkre uppföljning av att lagar och regler efterlevs.

Därför vill jag se EUs miljööverenskommelse som ett ljus i mörkret denna Luciadag.

Annonser