Självklart ska statens folkhälsoinstitut få ökade möjligheter att kunna köpa in och testa substanser som misstänks innehålla natkotika, för att på så sätt så snabbt som möjligt kunna avgöra om de bör förbjudas eller ej (SvD).

Glädjande är att tydligen många både försäljare och användare rättar sig efter vad som är tillåtet eller ej. Vilket är ytterigare en anledning till att snabbt få denna lag på plats så att folkhälsoinstitutet kan verka för ettfortsatt högt förtroende.

Annonser