februari 2009


Blir egentligen mållös när jag ser att vi (= Skattebetalarna) ska betala en halv miljon för projektet ”Trumpeten som genussymbol” (SvD),  men väljer ändå att skriva en liten kommentar.

Hur skulle detta ämne på något vis kunna bidra till ett bättre samhälle? Och vilket hån är det inte åt alla de som får höra att vi nu måste hålla hårt i skattebetalarnas pengar i den finansiella krisen. Visst ska vi satsa på forskning, men lägg det på sådant som kan leda till att vi får behålla eller kan förbättra vår status i världen.

På Tanja Bergkvists frågeställning ”Vetenskap eller galenskap?” så kan jag inte svara annat än: Det är ren och skär galenskap!

Annonser

Jag blir lik bestört varje gång som jag påminns om att yttrandefriheten inte fungerar. Idag friades de tre som var åtalade för mordet på Politkovskaja (SvD).

Idag påminns vi även om att England försöker tysta Geert Wilders (producent av filmen Fitna), genom att neka honom inresetillstånd i förra veckan. Som tur är så ser Italien annorlunda på Wilders och idag fick han motta priset Orana Fallaci Free Speech Award (se Wilders blogg).

Ja med skolor som dessa, här ett exempel från Rosengård (YouTube), så är det inte konstigt att elever (läs Konstfacksstudenter) får för sig att de kan göra hur som helst. (SvD)

Både Rosengård och Konstfacks exemplen är oerhört skrämmande. Vilka normer och vilket samhälle vill vi ha? Inte de/det som dessa exempel förespråkar i alla fall.

BRIS rapporten har precis dimpit ned i brevlådan och påminner om alla våra utsatta barn. Denna bild tillägnar jag dem, och passar samtidigt på att tacka BRIS för den insats de gör.

Vi går mot EU val. Jag ser fram emot en debatt om vårt rättsväsende. Jag fick nyligen se följande skrämmande bilder av hur muslimska demonstranter utövar våld mot Londons poliser 1 februari. Det är helt oacceptabelt att poliskåren ska behöva utstå en sådan behandling. Vem kan bli annat än frustrerad över att se och höra vad de utsätts för och se hur de tvingas förnedras och backa. Vilka poliser tror vi vi ska kunna rekrytera till denna verklighet?

http://www.youtube.com/watch?v=97hyDRjdXCE

Det ska bli intressant att följa hur EU-valkampanjen kommer att beröra frågor som dessa. SvD

Vilka poliser vill vi ha och hur säkerställer vi att vi får dem?

Jag hoppas att de tyska poliserna får det lättare på lördag i Dresden, och att de om behovet skulle uppstå har tillräckligt med befogenheter för att kunna sköta sitt jobb. (DN)

Sverigedemokraterna i riksdagen, ett hot eller en möjlighet. Åtminstonde ett hot för de partier som inte vill samarbeta med dem och deras stigande procenttal i undersökningar borde få de etablerade partierna att vässa sin integrationspolitik. (SvD)

Personligen tycker jag att Folkpartiet har mycket bra saker i sitt program, men jag är tveksam till hur många som känner till det. Överhuvudtaget talas det fortfarande allt för lite om dessa frågor. Om det är politikernas eller medias fel låter jag vara osagt.

Direkt från Folkpartiets egen sida:

Vi vill…

Reformera mottagandet av nyanlända. 

Betona värdet av det svenska medborgarskapet som ett samhällskontrakt.

Införa krav på deltagande i en medborgarskapskurs för medborgarskap.

Införa krav på kunskaper i svenska för medborgarskap.

Möjliggöra en medborgarskaps-ceremoni för blivande svenska medborgare.

Avskaffa möjligheten till dispens från undervisning i skolan. 

Öka kontrollen av friskolor för att säkerställa att den svenska läroplanen följs.

Höja meritvärdet av utländska språk vid anställning inom offentlig sektor.

Att avidentifiering av ansöknings-handlingar till alla offentliga arbetsgivare ska vara obligatorisk.

Införa försöjningskrav vid anhöriginvandring.

Ha en human flyktingpolitik där asylrätten värnas. 

Vi har…

Infört nystartsjobb för personer utanför arbetsmarknaden.

Infört instegsjobb för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.

Infört en jobb- och utvecklingsgaranti som ger möjlighet, och skyldighet, att arbeta för den som länge stått utanför arbetsmarknaden.

Startat ett SFI-lyft med klarare regler och kompetenshöjning av lärarna.

Infört en ny diskrimineringslag som träder i kraft den 1 jan 2009. 

Infört ny myndighet, Diskriminerings-ombudsmannen, som ska se till att diskrimineringslagen följs. Träder i kraft den 1 jan 2009. 

Givit landshövdingarna i uppdrag att leda arbetet för att kommuner med en god arbetsmarknad ska ta mer ansvar för flyktingar.

Öppnat för arbetskraftinvandring.

Ska bli intressant att se hur integrationsfrågan kommer att lyftas fram och hanteras i vårt kommande EU val.

Tänk om Sverige också förstod att ett starkt försvar ger självständighet och kan behövas för att försvara vår frihet. Ur SvD.

– Vi kommer att engagera oss. Vi kommer att lyssna. Vi kommer att rådfråga. Amerika behöver världen, precis som jag tror att världen behöver Amerika, sade Biden.

Han gjorde samtidigt klart att USA fortfarande är redo att använda militär styrka för att försvara sin nationella säkerhet.

– Det råder ingen motsättning mellan vår säkerhet och våra ideal. De är ömsesidigt stärkande. Militär styrka gav oss vår självständighet, och genom vår historia har militär styrka försvarat vår frihet. Det kommer inte att förändras, sade Biden.

Och precis som Dick Erixon säger så kommer USA att kräva mer motprestation av bl a EU:

Amerikas vicepresident Joe Biden har hållit den nya administrationens första större säkerhetspolitiska linjetal. I München sa han att president Obama vill “sätta en ny ton” i samarbetet med omvälden. USA ska “lyssna mer” och vara mer inriktat på samarbete — men det betyder samtidigt att “Amerika kommer att kräva mer av våra partners”.

Där satte nog det pacifistiska europeiska etablissemanget i halsen. Obama kräver motprestation för att lyssna! Europa kan inte bara sitta hemma och gnälla på USA, nu måste man vara med och ta ansvar — ansvar! — för världen.

Förhoppningsvis hörsammar Sverige och EU USAs nya linje.