Tänk om Sverige också förstod att ett starkt försvar ger självständighet och kan behövas för att försvara vår frihet. Ur SvD.

– Vi kommer att engagera oss. Vi kommer att lyssna. Vi kommer att rådfråga. Amerika behöver världen, precis som jag tror att världen behöver Amerika, sade Biden.

Han gjorde samtidigt klart att USA fortfarande är redo att använda militär styrka för att försvara sin nationella säkerhet.

– Det råder ingen motsättning mellan vår säkerhet och våra ideal. De är ömsesidigt stärkande. Militär styrka gav oss vår självständighet, och genom vår historia har militär styrka försvarat vår frihet. Det kommer inte att förändras, sade Biden.

Och precis som Dick Erixon säger så kommer USA att kräva mer motprestation av bl a EU:

Amerikas vicepresident Joe Biden har hållit den nya administrationens första större säkerhetspolitiska linjetal. I München sa han att president Obama vill “sätta en ny ton” i samarbetet med omvälden. USA ska “lyssna mer” och vara mer inriktat på samarbete — men det betyder samtidigt att “Amerika kommer att kräva mer av våra partners”.

Där satte nog det pacifistiska europeiska etablissemanget i halsen. Obama kräver motprestation för att lyssna! Europa kan inte bara sitta hemma och gnälla på USA, nu måste man vara med och ta ansvar — ansvar! — för världen.

Förhoppningsvis hörsammar Sverige och EU USAs nya linje.

Annonser