Sverigedemokraterna i riksdagen, ett hot eller en möjlighet. Åtminstonde ett hot för de partier som inte vill samarbeta med dem och deras stigande procenttal i undersökningar borde få de etablerade partierna att vässa sin integrationspolitik. (SvD)

Personligen tycker jag att Folkpartiet har mycket bra saker i sitt program, men jag är tveksam till hur många som känner till det. Överhuvudtaget talas det fortfarande allt för lite om dessa frågor. Om det är politikernas eller medias fel låter jag vara osagt.

Direkt från Folkpartiets egen sida:

Vi vill…

Reformera mottagandet av nyanlända. 

Betona värdet av det svenska medborgarskapet som ett samhällskontrakt.

Införa krav på deltagande i en medborgarskapskurs för medborgarskap.

Införa krav på kunskaper i svenska för medborgarskap.

Möjliggöra en medborgarskaps-ceremoni för blivande svenska medborgare.

Avskaffa möjligheten till dispens från undervisning i skolan. 

Öka kontrollen av friskolor för att säkerställa att den svenska läroplanen följs.

Höja meritvärdet av utländska språk vid anställning inom offentlig sektor.

Att avidentifiering av ansöknings-handlingar till alla offentliga arbetsgivare ska vara obligatorisk.

Införa försöjningskrav vid anhöriginvandring.

Ha en human flyktingpolitik där asylrätten värnas. 

Vi har…

Infört nystartsjobb för personer utanför arbetsmarknaden.

Infört instegsjobb för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.

Infört en jobb- och utvecklingsgaranti som ger möjlighet, och skyldighet, att arbeta för den som länge stått utanför arbetsmarknaden.

Startat ett SFI-lyft med klarare regler och kompetenshöjning av lärarna.

Infört en ny diskrimineringslag som träder i kraft den 1 jan 2009. 

Infört ny myndighet, Diskriminerings-ombudsmannen, som ska se till att diskrimineringslagen följs. Träder i kraft den 1 jan 2009. 

Givit landshövdingarna i uppdrag att leda arbetet för att kommuner med en god arbetsmarknad ska ta mer ansvar för flyktingar.

Öppnat för arbetskraftinvandring.

Ska bli intressant att se hur integrationsfrågan kommer att lyftas fram och hanteras i vårt kommande EU val.

Annonser