Undvik onödigt lidande. När beslut tagits om att ta bort livsuppehållande behandling, bör man självklart göra vägen in till den sista vilan så behagful som möjligt. Jag kan inte se annat än att vi verkar ha en mycket bra praxis inom detta område och beklagar starkt den anklagelse som läkaren på Astrid Lindgrens sjukhus fått utstå. (SvD, DN)

Jag delar samtidigt följande oro:

I likhet med kollegan, professor Hugo Lagercrantz och ordföranden i Läkarförbundet, Eva Nilsson- Bågenholm varnar Barbro Westerholm för att det nu aktuella rättsfallet kommer att lamslå intensivsjukvården.

– Konsekvenserna kan bli förfärliga. Om detta handlande betraktas som dråp, hur ska läkarna då våga agera i fall som detta, undrar hon.

Jag hoppas att vi snabbt ska kunna fastslå att dagens praxis ska gälla, så att inte onödigt lidande behöver uppstå hos de som nu står inför livets slutskede. Låt oss bemöta dem med värdighet.

Annonser