Om jag förstått det hela rätt så har vi i Sverige idag ingen möjlighet till dödshjälp, vilket jag anser är beklagligt. Förhoppningsvis kan den tilltänkta översynen nu även att ta med denna fråga (SvD).

Jag ser framför mig att man som vuxen ska kunna skriva hur man vill bli behandlad i livets slutskede. Detta blir naturligtvis svårt i det aktuella fallet medden för tidigt födda, men jag anser att frågan ändå bör disskuteras. Till exempel anser jag att om det är så att barnet ohjälpligen ska sluta sina dagar inom kort och inte har annat än lidande att se framemot, och om smärtan och ångesten inte går att medicinera bort, ja då är det bara humant att förkorta livet något och låta han eller henne gå den sista vilan tillmötes på ett värdigt sätt.

Jag har tidigare skrivit i detta ämne:

Annonser