maj 2009


Lagstiftning kanske inte hindrar alla barnmord bland urbefolkningen, men om den så bara räddar ett barn så är den värt det. Jag ser inget som skulle tala mot att lagen skulle införas. Dvs lagen om att meddela om det är ett barnmord plannerat. (SvD)

Likväl som hedersmord ska förbjudas så ska även begravning av levande barn förbjudas. Olika kulturer är definitift inte alltid lika mycket värda.

Annonser

Globalieringsrådets sekretariat har presenterat sin slutrapport några dagar innan den ”egentlige” rapporten från Globaliseringsrådet, men den innehåller ett intessant förslag gällande LAS, nämligen att det ska slopas.

Så som dagens arbetssituation ser ut så tror jag att det är ett nödvändigt steg. Arbetsgivaren skulle inte vara lika rädd att anställa och anställda skulle inte vara lika rädda att flytta på sig.

Jag tycker att våra unga och långtidsarbetslösa är värda att vi tar detta steg. Sedan kan man alltid disskutera hur uppsägsningstid och avgångsvederlag ska se ut, samt hur A-kassan ska se ut.

Sist men inte minst hoppas jag på en innovativ arbetsförmedling där förmedlingen, för de som så önskar, tar en mycket större aktiv roll i att presentera arbetssökande för arbetsgivare.

På tisdag ska Odell ställa ut det konstverkt(?) som blev resultatet av att hon låtsades vara psyksjuk och därmed tvångsintogs. Mycket hänsynslöst mot både personal och ”riktigt” psyksjuka, både de som skulle behövt den plats hon tog och psyksjuka som grupp.

Jag instämmer i dåvarande överläkarens kommentar:

Det enda som skulle kunna rättfärdiga hennes tilltag är om hon vill påvisa att vi lever i ett fantastiskt samhälle. Tänk att hon lurades, spottade och slogs och ändå kom därifrån utan en skråma. Snacka om paradiset på jorden, säger David Eberhard.