Globalieringsrådets sekretariat har presenterat sin slutrapport några dagar innan den ”egentlige” rapporten från Globaliseringsrådet, men den innehåller ett intessant förslag gällande LAS, nämligen att det ska slopas.

Så som dagens arbetssituation ser ut så tror jag att det är ett nödvändigt steg. Arbetsgivaren skulle inte vara lika rädd att anställa och anställda skulle inte vara lika rädda att flytta på sig.

Jag tycker att våra unga och långtidsarbetslösa är värda att vi tar detta steg. Sedan kan man alltid disskutera hur uppsägsningstid och avgångsvederlag ska se ut, samt hur A-kassan ska se ut.

Sist men inte minst hoppas jag på en innovativ arbetsförmedling där förmedlingen, för de som så önskar, tar en mycket större aktiv roll i att presentera arbetssökande för arbetsgivare.

Annonser