juni 2009


Jag instämmer i Socialstyrelsens kritik av bonussystemet inom vissa vårdförrättningar (SvD) där läkarna får 100:- extra för varje extra patient, dvs utöver de som de beräknas klara av. (DN, DN)

Är inte detta en missförtroendeförklaring av våra läkare? Jag förutsätter att de som söker sig till läkaryrket gör det av en önskan att hjälpa andra människor, om jag vore de så skulle jag känna mig förnärmad av ackordsbonussystemet. Vilken läkare saktar ned på farten när det sitter patienter i väntrummet? Ingen eller ytterst få vill jag tro.

Sedan bonussystemet infördes så pekar man på att läkarna nu tar emot fler patienter. Min fråga är om inte det istället beror på de neddragningar som gjort att varje läkare får fler patienter. Dagens bonussystem premierar därför de läkarstationer som har hög beläggning, och för att hålla hög beläggning så får man se till att tillåta köer. Dvs det får inte tillåtas någon luft i systemet där läkarna sitter och väntar på patienterna. Nej det ska vara patienterna som väntar på läkarna.

Philippa Reinfeldt påpekar i dagens Aktuellt att även kvaliten har förbättras sedan bonussystemet infördes. Om man nu nödvändigtvis måste ha ett bonussystem, varför kopplar man det inte i så fall till kvalitén?

Annonser

Bosniens grundlag förbjuder judar, romer och personer från blandäktenskap att inneha politiska topposter. Nu anmäls lagen till Europadomstolen med krav om att den upphävs.

Dagen

Skrämmande att den bosniska befolkningen godkänner en sådan lag, det ger en vink om hur människosynen ser ut i landet. Även om det blir en lagändring så är det såklart bara ett steg i rätt riktning, inget som löser den underliggande synen på etnicitet. Tyvärr.

Jenny Nordbergs (SvD) liknelse om EU som en dysfunktionell familj med Bryssel som föräldraförening är inte så dum, hoppas bara att föräldraföreningen klarar av denna fråga och att vi är vaksamma på liknande uppstickare. För det är definitivt en människosyn som vi ska sätta stopp för, både bland de som idag ingår i EU och som inträdelsekrav för nya medlemsländer.

Idag är det EU val. Varför ska vi gå och rösta? För min egen del så anser jag att det är följande frågor som är viktiga för EU. From top of my head, så jag har säkert glömt något, men här kommer ett första utkast:

  • Gemensamt försvar och gemensam utrikespolitik, där utrikespolitiken förhoppningsvis ska leda till att vi inte behöver utnyttja vårt försvar men att vi ändå kan sprida våra liberala värderingar.
  • Gemensamt ”FBI” framförallt mot trafficing, barnsex, narkotikahandel och organiserad brottslighet, men även för annan gränsöverskridande brottslighet. Märk väl att jag inte anser att övrig prostitution ska vara brottsligt.  
  • Gemensam miljöpolitik, eftersom många av utsläppen inte känner några gränser, samt att det kan bli konkurrensnackdelar av att hålla sig till högre miljökrav. Jag anser definitivt att vi kan använda våra andelar till att hjälpa andra länder att minsk sina utsläpp.
  • Gemensam och strängare invanringspolitik där man mer än idag tar hänsyn till personernas kultur och möjlighet att kunna integreras i det svenska samhället. Framförallt att man ser till att inte forsätta att öka utanförskapen. Det är inhumant att ta emot människor som är förutbestämda att fastna i utanförskap. Jag anser att vi ska värna de moderata muslimerna samtidigt som vi ska stå emot den islamska kulturens syn på heder, rasism, kvinnlig omskärelse, kvinnosyn, djursyn, yttrandefrihet och synen på sharialagar.

Tja och i övrigt så anser jag så klart att man  ska verka för de värdeingr jag angett här på min blogg. Med en förhoppning om att jag nu när sommaren nalkas ska bli lite mer närvarande.

Avslutningsvis: Gjorde precis ett test på DNs hemsida och var en klar Folkpartist 🙂

Här ser ni vad respektive partiledare säger en minut var SvD.