Idag är det EU val. Varför ska vi gå och rösta? För min egen del så anser jag att det är följande frågor som är viktiga för EU. From top of my head, så jag har säkert glömt något, men här kommer ett första utkast:

  • Gemensamt försvar och gemensam utrikespolitik, där utrikespolitiken förhoppningsvis ska leda till att vi inte behöver utnyttja vårt försvar men att vi ändå kan sprida våra liberala värderingar.
  • Gemensamt ”FBI” framförallt mot trafficing, barnsex, narkotikahandel och organiserad brottslighet, men även för annan gränsöverskridande brottslighet. Märk väl att jag inte anser att övrig prostitution ska vara brottsligt.  
  • Gemensam miljöpolitik, eftersom många av utsläppen inte känner några gränser, samt att det kan bli konkurrensnackdelar av att hålla sig till högre miljökrav. Jag anser definitivt att vi kan använda våra andelar till att hjälpa andra länder att minsk sina utsläpp.
  • Gemensam och strängare invanringspolitik där man mer än idag tar hänsyn till personernas kultur och möjlighet att kunna integreras i det svenska samhället. Framförallt att man ser till att inte forsätta att öka utanförskapen. Det är inhumant att ta emot människor som är förutbestämda att fastna i utanförskap. Jag anser att vi ska värna de moderata muslimerna samtidigt som vi ska stå emot den islamska kulturens syn på heder, rasism, kvinnlig omskärelse, kvinnosyn, djursyn, yttrandefrihet och synen på sharialagar.

Tja och i övrigt så anser jag så klart att man  ska verka för de värdeingr jag angett här på min blogg. Med en förhoppning om att jag nu när sommaren nalkas ska bli lite mer närvarande.

Avslutningsvis: Gjorde precis ett test på DNs hemsida och var en klar Folkpartist 🙂

Här ser ni vad respektive partiledare säger en minut var SvD.

Annonser