Bosniens grundlag förbjuder judar, romer och personer från blandäktenskap att inneha politiska topposter. Nu anmäls lagen till Europadomstolen med krav om att den upphävs.

Dagen

Skrämmande att den bosniska befolkningen godkänner en sådan lag, det ger en vink om hur människosynen ser ut i landet. Även om det blir en lagändring så är det såklart bara ett steg i rätt riktning, inget som löser den underliggande synen på etnicitet. Tyvärr.

Jenny Nordbergs (SvD) liknelse om EU som en dysfunktionell familj med Bryssel som föräldraförening är inte så dum, hoppas bara att föräldraföreningen klarar av denna fråga och att vi är vaksamma på liknande uppstickare. För det är definitivt en människosyn som vi ska sätta stopp för, både bland de som idag ingår i EU och som inträdelsekrav för nya medlemsländer.

Annonser