Jag instämmer i Socialstyrelsens kritik av bonussystemet inom vissa vårdförrättningar (SvD) där läkarna får 100:- extra för varje extra patient, dvs utöver de som de beräknas klara av. (DN, DN)

Är inte detta en missförtroendeförklaring av våra läkare? Jag förutsätter att de som söker sig till läkaryrket gör det av en önskan att hjälpa andra människor, om jag vore de så skulle jag känna mig förnärmad av ackordsbonussystemet. Vilken läkare saktar ned på farten när det sitter patienter i väntrummet? Ingen eller ytterst få vill jag tro.

Sedan bonussystemet infördes så pekar man på att läkarna nu tar emot fler patienter. Min fråga är om inte det istället beror på de neddragningar som gjort att varje läkare får fler patienter. Dagens bonussystem premierar därför de läkarstationer som har hög beläggning, och för att hålla hög beläggning så får man se till att tillåta köer. Dvs det får inte tillåtas någon luft i systemet där läkarna sitter och väntar på patienterna. Nej det ska vara patienterna som väntar på läkarna.

Philippa Reinfeldt påpekar i dagens Aktuellt att även kvaliten har förbättras sedan bonussystemet infördes. Om man nu nödvändigtvis måste ha ett bonussystem, varför kopplar man det inte i så fall till kvalitén?

Annonser