Äntligen verkar lärlingsutbildning kunna bli en realitet även i Sverige. Jag håller tummarna och instämmer till fullo  i nedanstående citat från SvD.

Vi har i Sverige alltför länge snöat in oss på att alla gymnasieelever ska nå högskolebehörighet istället för att se vad de de facto behöver – en utbildning som är duglig i arbetslivet.

Annonser