Jag slås ofta av att vänstern verkar ha en märklig syn på att pengar liksom bara finns där att ta av, inte att det är något som behöver skapas. För mig är det mycket märkligt hur de kan ligga före i opinionsmätningen. Tydligen är det de på landet samt de unga som går på deras löften, medan stadsborna och pensionärerna sätter sin tilltro till alliansen. (SvD)

PJ Anders Linder kommenterar på vänsterns syn på vård-  och utbildningsföretagnde (SvD):

Det är klart att vård- och utbildningsföretagare drivs av engagemang för sitt yrke, för patienter och elever och för att få gå sina egna vägar. Men vem lånar pengar, investerar och tar stora risker om det inte finns möjlighet att gå med överskott?

Dessutom verkar vänsten glömma bort att eftersom patientrna och eleverna har ett val, så ligger det i företagarnas intresse att se till att de är nöjda så att de stannar kvar och så att fler strömmar till, och det gör man i detta fall endast genom att ha ett bra erbjudande och leva upp till det man lovar. Dvs det går inte att tvinga kunderna att stanna, så som i monopol varianten med enbart kommunal, landstings och statlig verksamhet.

Annonser