Inte konstigt att dagens skola är så anti-auktoritär och ser rött när Jan Björklund pratar ordning och reda. Synd bara att det ska drabba generation efter generation. Och synd att de lärare som skulle vilja vara just det jag kallar lärare, att allt för många av dem sky skolan och vänder sig till andra yrken. Johan Östling, som precis utkommit med Nazismens sensmoral ger oss en intressant, om än pinsam, delförklaring: (SvD)

Sverige tog avstånd från den auktoritära skola som man förband med Tyskland, liksom från tysk nyhumanism med sina klassiska ideal. I Västtyskland sökte man sig istället tillbaka till tiden före nazismen. Man såg klassisk bildning, kristendom och historia som en moralisk stabil grund och ett skydd. Medan man i Sverige bejakade pedagogik med amerikanska förtecken. Undervisning på vetenskaplig grund, demokratifostran och kritiskt tänkande skulle verka som ett motgift mot det som varit.

Och visst verkar det fortfarande vara så att lärarkåren verkar hasvårt för att se att det fanns något gott i den gamla skolan, värt att bevara.

Annonser