Skattebetalarnas pengar har tydligen gått till privata uppdrag åt kommuntjänstemen i Landskrona. Istället för att anlita hjälp av privata företag och därmed bidrar till att minska arbetslösheten, så har de istället valt att låta bidragstagare stanna i sitt bidragstagande och jobba (praktisera) åt dem.

Jag antar att kommuntjänstemennen resonerat som så att eftersom de är bidragstagare och ändå måste göra rätt för sig (bidragstagare i Landskrona måste göra praktik) så kan de sättas på vilket uppdrag som helst. Men de bortser uppebarligen från det andra kriteriet att de inte får utföra konkurrerande verksamhet. (Jag har visserligen aldrig riktigt lyckats klura ut vad det då blir för uppgifter kvar att göra, men det är en annan diskussion.)

Jag undrar i mitt stilla sinne hur de i övrigt lyckas skilja på sin egna plånbok och skattebetalarnas pengar …

Annonser