Polisen använder mer hemlig avlyssning. Men hur ska vi tolka det? Precis som Carina Stensson påpekar så bör nytta vägas mot risk för skada (integritetskränkning och kostnad). (SvD)

Men hur ska vi då kunna mäta nytta? Jag gav mig in i SCBs statistik, men påminde mig ganska snabbt om omöjligheten i att kunna mäta den faktiska brottsligheten. Och det måste ju ändå vara den som påverkr hur mycket hemlig avslyssning som behövs, samt så klart typ av brott.

Vi har siffror på antalet anmälda brott och siffror på antalet dömda brott, menvad säger det egentligen om antalet faktiska brott? Ex på brottsstatistik från SCB

Om vi tar grova brott som exempel. Om antalet anmälda och uppklarade brott går ned så kan det faktiskt bero på att allmänheten inte längre litar på rättsväsendet i samma grad, att de inte vågar eller orkar anmäla, samt att rättsväsendets resurser är för små för att kunna klara upp brott. Här skulle vi följdaktigen kunna tänka oss att en ökning av hemlig avlyssning skulle kunna vara berättigad, trots att statistiken ger sken av en nedgång i brott och därför ett minskat behov av hemlig avlyssning.

En annan orsak till ökad användning av hemlig avlyssning antar jag kan vara att den tekniska utvecklingen troligen gått framåt, så att det numera är tekniskt möjligt att använda metoden i fler situationer. Och om så är fallet så är det väl bara för rättsväsendet att tacka och ta emot.

Annonser