Så är Lissabonfördraget aktuellt igen. Som tur är så verkar det som att det nu är avgjort att det blir ett ja från Irlands sidn, dvs ett steg närmare att få fördraget på plats.

I SvD skriver Rolf Gustafsson:

Den viktigaste sakpolitiska förändringen gäller det rättsliga och polisiära samarbetet, som blir en del av det vanliga EU. Till nyheterna hör även att EU får klarare befogenheter i klimat- och energifrågorna.

EU:s internationella profil förstärks genom den nya posten som ”utrikesminister” med en egen ”utrikesförvaltning”. Dessutom inrättas en post som permanent ordförande i Europeiska rådet (EU:s toppmöte), en ”president”.

Även om jag inte är insatt i alla deltaler så är jag definitivt för en ökad samordnng när det gäller rättsliga och polisiära frågor. Mycket av den tunga kriminaliteten utnyttjar redan idag vår brist på samarbete, och Lissabon fördraget verkar vara ett steg i rätt riktning för att kunna ta knappa in på dem.

Klimatfrågan, även här ser jag enbart att vi kan tjäna på ökat samarbete. Mycket av miljöpåverkan känner inga gränser vilket innebär att vi behöver kunna hantera problemen därefter.

Och sist men inte minst: Vi behöver en starkare röst utåt, dvs jag välkomnar både en president och en utrikesminister.

Annonser