Vänsterpartiet går fram 1.4 och Folkpartiet backar 1.1, enligt en opinionsmätning. (SvD)

Min krassa första reaktion är: Folk tror verkligen att de bara kan få och få (ta och ta) utan att göra något för att skapa. Och visst, det håller väl ett tag, men det är väldigt elakt resonerat. Både mot de man vill ta ifrån och kommande generationer.

Hum, mina vänstersympatier är inte så starka …

Annonser