Ska vi verkligen dra ned? Varför inte sikta på att få in mer av den skatt som idag inte betalas. På så vis borde det till och med löna sig att behålla personal på skatteverket, för att inte tala om att vi på så vis även skickar ut rätt signaler om att alla faktiskt ska betala den skatt som vi beslutat om. (SvD)

Citat ur SvD:

Av 100 kronor i skatt till staten går 50 öre bort på administration. Mindre stolt är han över att skattefelet (den skatt som borde betalas men inte kommer in och som beräknas till 133 miljarder eller 5 procent av bruttonationalprodukten) inte minskar.

133 miljarder är minst sagt en hel del och borde rimligen räcka till både löner och välfärd, om de bara betalades in.

Och på tal om skatt så borde vi dessutom satsa än mer på att förenkla skattesystemet.

Annonser