Sverige är ett litet land och om vi ska vara framgångsrika på 2000-talet så måste vi vara duktiga på främmande språk. Därför behöver vi höja ambitionsnivån, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till SvD.se (SvD)

Ja, vi är verkligen ett litet land, och många verkar tro att vi automatiskt kommer att stanna kvar i välfärdstoppen utan att göra något speciellt. Jag anser som Björklund att vi bör höja ambitionsnivån. Att vara duktiga i främmande språk är ett sätt, men naturligtvis behöver mer göras. Kunskapsnivån generellt behöver ökas, och vi behöver ge våra företag förutsättningar för att vara framgångsrika.

Samtidigt bör vi disskutera vilket samhälle vi ska sträva efter. Men kunskap brukar vara ett säkert kort för att själv kunna styra sitt öde. Både för att kunna fatta bra beslut och för att ha kunskap att genomföra dem.

Annonser