I kväll håller Ann Heberlein en föreläsning på föreningen Balans, om tvång i vården. Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta själv, men vill ändå ta tillfället i akt, att än en gång lobba för att lagstiftningen behöver moderniseras. Den bör anpassas så att den kan hjälpa istället för att stjälpa, åtminstonde oss med en kronisk sjukdom. Eftersom vi på ett annat sätt faktiskt har möjlighet att ange vilken och hur mycket tvång vi vill godkänna.

Idag är det så att tvång inte får användas om det inte är så att personen antingen är en fara för sitt egna liv, eller för andras liv. Det vill säga, ribban sitter väldigt högt. Men även innan man är en fara för sitt egna eller andras liv så kan man i en mani eller en psykos ställa till det en hel del för sig själv och andra, för att inte tala om den ökade påfrestningen som man låter kroppen utstå i och med att man inte stoppar manin/psykosen så snart som möjligt. Dessutom tar det längre tid att hämta sig desto längre ut i det blå man hann.

Både i manins och psykosens natur ligger att man inte har någon sjukdomsinsikt, kopplad till märklig verklighetsuppfattning, vilket naturligtvis innebär att man just i det tillståndet inte är intresserad av vård. Däremot kan man mycket väl vara en ansvarstagande person i livets alla andra skeden

Så varför denna märkliga kvarleva om att det inte ens är juridiskt möjligt att i friskt tillstånd faktiskt ge sitt medgivande om att kunna få bli tvångsomhändertagen något tidigare änvad dagens höga ribba tillåter idag.

Visst kan man redan idag skriva in en vädjan till sjukvårdspersonalen i sin journal, men det bygger på att man lyckas skapa tillräckligt förtroende hos läkaren så att han/hon vågar tänja på lagen, utan att misstänka att man sedan kommer att stämma henne/honom.

Så, fram för mer tvång i vården, åtminstonde för oss som så önskar.

PS SvD skriver idag om vårdköerna. Det bästa är naturligtvis om personer kan fångas upp långt innan det finns behov av tvångsvård, vilket knappast långa vårdköer bidrar till. Och det finns mer att göra för att minska den psykiska ohälsan. Läs gärna Liberal syn på psykisk ohälsa.

Annonser