Var är lärarna? Och då menar jag de bra lärarna och inte vänsterflummarna, låt gå lärarna eller queer-teoretikerna. ”Eldsjälarna jagas bort från skolan” skriver Helena von Schantz i SvD idag. Och det är även min uppfattning. I alla fall när det gäller de eldsjälar som jag anser hör hemma i lärarrollen

Vi behöver lärare som ges möjlighet att hålla ordning i sitt klassrum och som kan få stöttning i detta om så skulle behövas. Detta i sig är visserligen inget mål, men definitivt en förutsättning för det som skolan ändå är till för: Att ge våra barn och ungdommar den kunskap de behöver för att kunna gå vidare i livet på ett bra sätt, men även för att bidra till den välfärd vi önskar oss här i landet.

Något jag anser skulle vara mycket intressant är att göra en undersökning bland dels de som är utbildade lärare men som inte arbetar som lärare, dels de som skulle vilja vara lärare om skolan såg annorlunda ut. Hur ser dessa grupper på dagens skolmiljö? Vad skulle behövas för att de skulle vilja vara lärare igen? Hur ser de på ordning och reda, värderingar, utbildning, ja skolans och lärarens roll?

Självklart skulle det även vara intressant att jämföra detta med dagens aktiva lärare, men lite krasst tror jag tyvärr att de bra lärarna redan har övergivit skutan. Tyvärr. Självklart finns det undantag, och mycket hänger på vilken rekotor skolan har. Och vem vet, kanske blir jag överbevisad.

Och slutligen en tredje grupp att göra en liknande undersökning bland är bland oss vanliga medbordare. Vad anser vi?

Men huvudfrågan förblir: Hur gör vi för att få bra lärare? Inte en helt lätt nöt att knäcka, men en aldeles nödvändig.

Annonser