”Tänk själv och diskutera!” Det är egentligen det enda som Irshad Manji uppmanar till. Hon säger inte åt dig vad du ska tänka, utan uppmanar till eget tänkande, kritiskt tänkande. Hon saknar idag det fria tänkandet och debatterandet inom den islamska tron, en debatt som hon anser en gång fanns men som nu saknas. 

För den uppmaningen blir hon dödshotad, och dödshoten kommer från de egna islamistiska leden.

Hon påpekar också att det finns många, speciellt unga, som tycker som hon men som är rädda att uttrycka det offentligt.

12 november visades en intervju med henne i SVT:s Existens. Där framgick det att de inte lyckats hitta någon muslim här i Sverige som ville ställa upp och stå på hennes sida. Jag vet inte vad orsaken var att de inte lyckades hitta någon. Är det så illa att ingen håller med henne? Eller är det så illa att ingen vågar stå för att de håller med henne? Kan det vara så att hon har rätt i att många är rädda för att säga vad de tycker, även här i Sverige? Manji diskuterar gärna kvinnors roll inom islam, det långtgående hatet mot judendomen och förekomsten av slaveri i muslimska länder.

Inte ens Abd al Haqq Kielan, imam och ordförande i Svensk Islamisk Samling, stödjer henne. Vilket rimmar illa med hur han presenteras på Wikipedia. Är det månne de egna leden som skrivit presentationen?:

Kielan är bland annat engagerad i arbete mot extremism bland muslimska ungdomar. Han har undertecknat det internationella Ammanbudskapet som syftar till att motverka extrema tolkningar av religionen genom tolerans och enhet. 

Ja jag tycker att det är skrämmande när personer ska få dödshot för att de uppmanar till dialog och för att de vågar kritisera. Och jag hoppas verkligen att  Svenska insatser, så som vår närvaro i Afganistan (militär och social) får fortsätta att verka i samma anda som Irshad (SvD).

Annonser