Ännu ett tecken på att LAS inte följt med i verkligheten. Att personalen på Urban Outfitter blivit uppsagda för att erbjudas jobba vidare via ett bemanningsföretag är i sig ett tecken på att regelverket för ”vanlig anställning” inte håller längre, och företagen söker sig därför till andra, mer eller mindre bra, lösningar. (SvD)

Ska vi behöva vänta tills arbetslösheten är över 50% innan majoriteten ska anse att vi faktiskt även ska se till de arbetssökandes situation, och de som står utanför den ”vanliga” anställningsformen.

En uppluckrad LAS skulle dessutom ha det positiva med sig att de redan anställda skulle känna mindre risk för att flytta på sig, vilket i sig skulle innebära en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och större chans för att vi faktiskt får rätt personer på rätt plats. Det senare är inte bara av intresse för individerna utan även för både företag och samhället. För självfallet genererar man mer välstånd när man är på ett jobb som passar.

Detta skulle även bidra till en välbehövlig minskning av långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.

Så, till alla er som har jobb:

Visa lite solidaritet och ge de som står utanför en rimlig chans. Nästa gång kanske det är du eller någon i din närhet som vill komma in.

Annonser