Jag är minst sagt avundsjuk på Cecilia Malmströms nya roll i EU (SvD). Hennes nya ansvar ligger mig varm om hjärtat.

Dokument utifråns bilder om de romska barnen ligger fortfarande på min näthinna och min maktlöshet har hållit mig vaken. Jag hoppas verkligen Malmström kan göra något för deras situation, liksom situationen för alla de andra som utnyttjas, i tex trafficing och droghandel.

Som jag skriver på min sida ”En bättre värld”:

Därför anser jag att varje individ bör sträva efter win-win situationer tillsammans med, och för andra, som också strävar efter win-win situationer, samtidigt som samma personer tillsammans motarbetar de som strävar efter win-lose situationer. Ett exempel på det senare är de som missbrukar andras svagheter, oberoende om det gäller fysisk styrka, psykologiskt övertag, ekonomi, kunskapsövertag o dyl, både på individ-grupp-företag-organisation-nationsnivå. Win-win är att dela på ett överskott som åstadkommits genom samarbete, medan win-lose är att ta något som någon annan skapat.

Jag förutsätter att Malmström har samma syn på vad som är gott respektive ont och önskar henne all lycka till.

Annonser