Stå på de sekulariserade muslimernas sida. Den svenska staten bör stå på de sekulariserade muslimernas sida. Tyvärr visar SVT dokumentär Slaget om muslimerna (Edit 2010-01-04: Filmen är numera borttagen från SVT Play, men finns på You Tube, länkarna hittar ni i min artikel Ännu en påminnelse) att så allt för sällan är fallet. Istället verkar våra ledare okritiskt gå i islamisternas ledband. Och ger dem fritt spelrum att föra samtliga muslimers talan, och samtidigt diktera hur en god muslim bör verka in i minsta detalj. Och det är verkligen ingen trevlig bild de måla upp, dessa representanter för sveriges muslimer.

Här har vi en grupp som inte tillåts religionsfrihet, för i religionsfrihet lägger jag även friheten att få tolka och efterfölja sin religion på det sätt som man själv anser lämpligt (naturligtvis inom lagens råmärken). Vi har idag ca 400-500 000 medborgare från länder där islam är huvudreligionen, men tydligen har vi ingen aning om hur många av dessa som är troende muslimer, och hur många av dessa som är moderata islamister respektive islamister. Hur kan vi då låta dessa islamister göra anspråk på att representera 400-500 000 personer?

Ännu en gång visas det hur den som skriker mest också får mest. Och tyvärr är det inte ens i Sverige helt ofarligt för sekulariserade muslimer att öppet kritisera varken de moderata islamisterna eller de mer uppenbart hotfulla. Så tystheten från de sekulariserade muslimerna är tyvärr ganska väntad.

Tyvärr verkas samma sak hända de afganska kvinnorna (SvD), dvs att de förtrycks av islamisterna. Varken deras röst eller deras kraft är stark nog för att de själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor och sin framtid.

Så, dra inte alla muslimer över en kam. Som i de allra flesta grupperingar så finns där både goda och onda krafter, och jag vill att vi stöttar de goda.

Annonser