Jag har inte skrivit något om miljö här tidigare på bloggen, fast jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Mina ledord är ömsesidig respekt och ödmjuket, och om vi uppnå det så anser jag att vi har den förutsättning som krävs för att klara miljöfrågorna. Visst kan vi hantera en del miljöfrågor ändå, men för att få en riktiga genomslagskraften så ser jag som sagt att denna bas krävs. (Och den för ju även mycket annat gott med sig :-))

Rättvisa. Vad är rättvist? Är rättvisa ett mål? Jo jag tror nog att vi har störst chans att lyckas om så många som möjligt ser överenskommelsen som rättvis.

Jag har absolut inga lösningar, men lite lösa funderingar. Det talas en del om bidrag till utvecklingsländerna. Men är verkligen bidrag den rätta vägen framåt? Ska de än en gång stå med mössan i handen och förväntas vara oss evigt tacksamma? Går det inte att lösa med lagar, regler, handelsvillkor och dylikt. Istället för att vi medborgare i de rika länderna betalar extra i skatt för att våra länder ska kunna ge bidrag till utvecklinsländer, så borde vi betala mer för dessa länders varor och tjänster så att de i sin tur kan använda det överskottet för att själva dra sitt strå till stacken. Det lär dessutom ge betydligt mer självkänsla än att vara bidragsmottagare. (SvD)

Samtidigt vill jag passa på att påpeka att jag absolut tycker att de rika länderna ska kunna använda sina utsläppsrättigheter i utvecklingsländerna, genom att investera där. Det tjänar investerar landet, landet där det inves samt miljö (= vi alla) på.

Annonser