På tal om detta med bidrag, så har Dick Erixson skrivit änne en bra artikel. Denna gång om ett föredrag gällande behovet av lägre löner för att minska arbetslösheten bland våra lågutbildade invandrare. Något för inlägget i EU debatten! (SvD)

Överhuvudtaget behöver vi lösa arbetslöshetsproblemet där vi har en arbetsmarknad som kräver så högpresterande arbetare att en allt större andel ställs utanför. För hur smart kan det vara att låta en del av medborgarna må dåligt av att de har för lite att göra, och den andra delen må dåligt av att de har för mycket att göra? Visst en hårddragning, men likväl ett systemfel.

Annonser