Märkligt uttalande av Reinfeldt i SvD idag:

Statsministern konstaterar att Kina och USA tillsammans står för nästan hälften av det globala utsläppen, och att de riskerar att förenas i låga ambitioner.

– När det gäller Kina är inställningen att tillväxt går före allt annat. Världen består inte av 193 demokratier som nu står till svars inför sina väljare.

För varifrån får han att Kinas medborgare per automatik skulle sätta miljön före tillväxten? På något märkligt sätt så verkar allt för många, och tydligen även vår statsminister, tro att demokrati alltid ska leda till just den sanning som de själva står för.

Och även vi medborgare i de demokratiska länderna sätter väl i praktiken oftast tillväxt för miljö. Annars hade vi väl gett våra ledare än större mandat att besluta just för högre miljötanke och lägre tillväxt.

Nej, kom inte med en så dålig ursäkt för varför avtalet inte är i hamn. Däremot är det självklart så att en bra grund för att ett skrivet avtal också faktiskt genomförs, är att varje ledare kan komma tillbaks till de han eller hon representerar och vara stolt och ha en vilja att genomföra sin del och en tilltro till att övriga genomför sina delar.

Så understödj inte tron att demokrati är the one and only solution på all världens problem.

Annonser