Det är hoppfullt att Sydafrikas president Jacob Zuma nu tar ett rejält steg i kampen mot hiv/aids dels attitydsmässigt, dels finansiellt. (SvD)

Han säger:

Ingen mer skam, ingen mer skuld, ingen mer diskriminering. Politiseringen och den ändlösa debatten av hiv och aids måste få ett slut.

I Sydafrika beräknas 5,7 av de 48 miljoner invånarna vara hiv-infekterade, och till dessa utlovar han nu utökad medicinering.

Jag hoppas även att han tar upp kampen (om han inte redan gjort det) mot den förödande sexualsynen som finns i landet, både den att oskulder botar aids och den att det är acceptabelt att ha sex med barn. Tyvärr var detta inget som varken ANC eller den tidigare president Thabo Mbeki var villiga att göra något åt, vilket är en av förklaringarna till varför, framförallt Sydafrikas kvinnor och barn har brabbats så hårt (Aftonblandet).

En annan hoppfull sak är att medicineringen verkligen fungerar. Återstår bara att hoppas på att de smittade även tar sitt ansvar och inte för smittan vidare. Kommer osökt att tänka på den där påvens roll … (Men blir bara så arg så jag tar och publiserar istället.)

Annonser