Ännu en påminnelse om att islam inte tillåter åsiktsfrihet och att det finns allt för många som är beredda att ta till våld mot de som anses ha fel åsikter. Nu är Lars Vilks ännu en gång hotad, denna gång från Somalia, från en man som bröt på svenska. (SvD)

Vilken påverkan kan svenska politiker ha? Kanske inte så mycket globalt sett, men det hindrar inte att jag ändå anser att de bör verka i rätt riktning. I detta sammanhang tänker jag på värnandet av den sekulariserade västvärlden respektive motarbetandet av den totalitära islamiseringen.

Tyvärr verkar dagens politiker ha en allt för romantiserad bild av islam och verkar helt gå i de moderata muslimernas ledband. ”Moderata muslimer” låter ganska harmlöst, men SVT dokumentär Slaget om muslimerna ger en allt annat än harmlös bild. I ett första steg eventuellt relativt harmlöst mot oss icke muslimer, men definitivt inte harmlöst mot sekulariserade muslimer. Jag vill hellre se att våra politiker står upp för de sekulariserade muslimerna. Här har de faktiskt chansen att både vara muslimvänliga och värna dagens öppna samhälle.

Relaterad artikel: Onda och goda även hos muslimerna

Annonser