Denna fruktansvärda video får tala för sig själv. Tala om maktmissbruk!

Och jag instämmer med Dick Erixson att vi inte kommer att kunna komma tillrätta med dessa problem så länge som alla muslimer automatiskt försvarar varandra, vad de än har gjort. Men hur kan någon med hjärtat på rätta stället försvara handlingarna i filmen ovan? Och var är de muslimska rösterna för att stoppa detta vansinne?

All heder åt den muslimske pappa som ändå försökte stoppa sin son från att bli massmördare. Dessa föräldrar ha ju oftast valt västerlandet för att de uppskattar och instämmer med dess värderingar, tyvärr är det inte alltid så att den uppskattningen ärvs. (SvD)

Men när får vi höra de muslimska företrädarna i Sverige fördömma handlingar så som dessa? (Dessa företrädare presenterar sig själva i filmen ”Slaget om muslimerna” som jag länkar till i artikeln Onda och goda även hos muslimer.)

Och avslutningsvis – jag vill fortfarande tro att det finns goda krafter bland muslimerna och att vi tillsammans kan verka för att utrota de handlingar som visas och beskrivs i filmen.

Annonser