Till skillnad mot teorin som framhävs i SvD så tror jag att den kommande bristen på kvinnor i Kina kommer att innebära att de får högre status och att deras utökade möjlighet att välja man kommer att gynna dem. (SvD)

Men visst kommer det att innebära förändringar när det 2020 kommer att finnas 24 miljoner fler män än kvinnor.

Vem vet, kanske blir det mer accepterat att kvinnor har älskare?

Men visst finns en risk att mer illasinnade personer tvingar en del av kvinnorna till prostitution, men jag väljer ändå att tro på de mer positiva krafterna, att det faktiskt finns tillräckligt med män som vill hålla dem från prostitution (rädda dem ur prostitution).

Det mest realistiska scenariot är väl tyvärr ändå så att det både blir en ökning av prostituerade och att de övriga får en ökad status.

Annonser