Vill instämma i uppmärksammandet av att det är åtta år sedan Fadime mördades av sin far. Nyamki Sabuin skriver:

Åtta år sedan Fadime mördades

Idag är det åtta år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen pappa. Han provocerades av Fadimes självständiga liv och ansåg att hon vanhedrade familjen. Pappan dömdes sedan för mordet på sin egen dotter. Mordet utlöste en stark debatt om hedersrelaterat våld.

För mig har kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket varit högprioriterat och regeringen bedriver ett intensivt arbete. Regeringens handlingsplan mot våld mot kvinnor innehåller en rad särskilda åtgärder med fokus på detta. Inte minst när det gäller att förbättra kunskapen och kompetensen i verksamheter som möter problemen. Det handlar om skolledare, socialtjänst, tjej- och kvinnojourer, polis och åklagare m.m. Men mer behöver göras. Jag kommer uppmärksamma årsdagen och behovet av fortsatta insatser i P1 Studio ett kl 17:30 idag samt ett panelsamtal i ABF-huset i Stockholm.

Det är av yttersta vikt att vi värnar dessa kvinnor, och att vi därför ser till att försvåra för de extremister som vill vidmakthålla och stärka hedersrelaterat beteende. Samtidigt måste vi säkerställa att vi välkomnar och respekterar dessa kvinnor och de i deras omgivning som vill bryta destruktiva mönster, utan att de ska behöva riskera att gå samma öde tillmötes som Fadime.

Annonser